ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA I WNIOSKI

Informujemy, że zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, „RODO”) dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, numer telefonu (opcjonalnie) oraz treść wiadomości,będą przetwarzane na podstawie art. 6, ust.1, lit. f) z uwzględnieniem uzasadnionych oczekiwań stron, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych tj. na potrzeby udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski przesyłane przez osobę, której dane dotyczą. Administratorem danych osobowych jest firma SOITRON, s.r.o. z siedzibą pod adresem Plynarenska 5, 829 75, Bratysława, Słowacja, inspektor ochrony danych (DPO) privacy@soitron.com (dalej zwany „Administratorem”). Okres przetwarzania danych osobowych w tym celu nie przekracza 2 (dwóch) miesięcy od daty ich zgromadzenia. Odbiorcami danych w tym celu mogą być podmioty je przetwarzające, tj. firmy obsługujące wewnętrzne systemy informatyczne Administratora. Podanie tych danych jest dobrowolne. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej firmy https://www.soitron.com/privacy/.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Zaznaczając pole wyboru „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych”, użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych w celach marketingowych dla potencjalnych klientów, takich jak przesyłanie materiałów promocyjnych oraz informacji o usługach i produktach. Okres przetwarzania danych osobowych w tym celu nie przekracza 3 (trzech) lat od dnia potwierdzenia wyrażenia zgody lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu. Odbiorcami danych w tym celu mogą być podmioty je przetwarzające, tj. firmy obsługujące wewnętrzne systemy informatyczne Administratora. Podanie tych danych jest dobrowolne.

security2