Outsourcing usług IT i USŁUGI ZARZĄDZANE

Nasz model usług zarządzanych pomoże Ci sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom, jednocześnie zapewniając to co niezbędne w technologiach informatycznych.
OUTSOURCING PROCESÓW I KADR

NASZA OFERTA

Oferujemy szeroką gamę rozwiązań w zależności od potrzeb –  od dostarczania specjalistów/kontraktorów IT, do pełnego przejęcia procesów, zarządzania nimi a zarazem zwiększenia ich efektywności.
Możemy wesprzeć Twoje plany zatrudnienia odpowiednio dopasowaną strategią uwzględniając wszystkie niezbędne aspekty tj.: umiejętności (technologie, języki oraz narzędzia), dostępność, lokalizację, skalę,  szybkość zapotrzebowania oraz jakość.
W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie wykorzystać nasze całe zespoły projektowe, wysoko-wyspecjalizowanych konsultantów, współpracować z szeroką siecią partnerów albo pozyskać specjalistów z rynku.

Dział Outsourcingu w liczbach

250+ Klientów z którymi podjęliśmy współpracę

500+ Pracowników świadczących usługi naszym klientom

77 000+ Jednostek sprzętu IT, którymi zarządzamy

Dzięki NEARSHORINGOWI, zwłaszcza zlecanemu w Europie Środkowo-Wschodniej, możesz korzystać z usług świadczonych przez grono utalentowanych pracowników, posiadających trzy bardzo ważne cechy: EDUKACJĘ na wysokim poziomie, a zatem idące PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE, głęboko zakorzenioną w kulturze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, która wnosi innowacyjność do organizacji i poprawia jej sprawność działania.

NASI KLIENCI

NASZA OFERTA USŁUG ZARZĄDZANYCH

STUDIUM PRZYPADKU FIRMY HEWLETT PACKARD (HP):

W roku 2003 firma HP podjęła decyzję o budowie nowego europejskiego centrum IT do zarządzania infrastrukturą i aplikacjami. Zamiast zatrudnić i przeszkolić tysiące specjalistów IT do nadzoru oraz zarządzania projektem, HP wybrał firmę Soitron jako jednego ze swoich partnerów. Soitron przeprowadził rekrutację personelu, a następnie udostępnił go firmie HP. Po zakończeniu fazy wstępnej, gdy centrum zatrudniało już kilkuset pracowników, firma HP rozpoczęła realizację strategii usług zarządzanych. Co ważne, rozliczała się nie na podstawie liczby pracowników, lecz na podstawie liczby serwerów zarządzanych przez firmę Soitron.

Jedną z korzyści takiego rozwiązania jest wzrost efektywności pracy menedżerów firmy IT, z których zdjęto obowiązek zarządzania w skali mikro (low-level task micromanagement). Zamiast tego mogą oni skoncentrować się na projektach o większym znaczeniu strategicznym. Wciąż trwająca współpraca zaowocowała ostateczną redukcją kosztów zarządzania serwerami do 15%.