Do weryfikacji tożsamości klienta wystarczy tylko głos

Firma Tatra Banka
Sektor Bankowy

Z większenie wydajności poprzez inteligentne zarządzanie desktopami

Wymagania

System gwarantujący, że weryfikacja jest przeprowadzana w sposób naturalny podczas zwykłej rozmowy z konsultantem.

* Weryfikacja wystarczająco szybka i bezpieczna co najmniej w takim stopniu, jak za pomocą karty i czytnika.

* Poprawa jakości obsługi i poziomu zadowolenia klientów systemu bankowego.

* Sprawne, bezproblemowe i osobiste uwierzytelnienie.

* Możliwie najwyższy poziom zadowolenia klienta.

Średni czas trwania procedury identyfikacji klienta za pomocą karty przez system Card and Card ReaderTB to 1 min 21 s, podczas gdy identyfikacja za pomocą biometrii głosowej zajmuje zaledwie 27 s. Zatem oszczędzamy 66% czasu potrzebnego na identyfikację klienta.

Ľuboš Kováč
Dyrektor centrum obsługi klienta DIALOG Live w Tatra banka (2013)