Zwiększenie wydajności poprzez inteligentne zarządzanie desktopami

Firma Veolia Energia Slovensko
Branża Energetyka, zarządzanie obiektami

Od leasingu pracowniczego do pełnej usługi zarządzanej

OPIS SYTUACJI

Veolia Energia zwróciła się do firmy Soitron z zamiarem usprawnienia oraz zwiększenia zakresu obowiązków swoich operacji w ramach tzw. „back-office”u. Wymagane było zastosowanie rozwiązania zdalnego ze względu na rozmieszczenie obiektów firmy Veolia Energia na terenie całej Słowacji. Przez to firma ponosiła wysokie koszty podróży pracowników świadczących wsparcie użytkownikom, a ponadto wyjazdy te były bardzo czasochłonne.

Zanim Veolia Energia zdecydowała się na współpracę z firmą Soitron, konieczne było angażowanie jej własnego zespołu do wykonywania pochłaniających znaczną część czasu pracy zadań operacyjnych, takich jak aktualizacja oprogramowania czy inne czynności administracyjne. Powodowało to odwrócenie uwagi personelu od zadań strategicznych, jak np. zapewnienie produktywności całego przedsiębiorstwa i zwiększenie efektywności wszystkich wykonywanych zadań.

Soitron wdrożył rozwiązanie w zakresie zarządzania desktopami. Był to niedrogi i łatwy w zastosowaniu sposób na zapewnienie wszystkim użytkownikom zdalnego wsparcia, wdrożenie przejrzystego systemu inwentaryzacji oprogramowania, poprawę bezpieczeństwa, a także na ułatwienie innych czynności administracyjnych we wszystkich lokalizacjach firmy Veolia Energia na Słowacji.

Soitron współpracował z przedsiębiorstwem Veolia Energia – czołowym dostawcą usług energetycznych w Europie – w celu wdrożenia rozwiązania polegającego na zarządzaniu desktopami. Oferowało ono swoim pracownikom dodatkowe funkcje, w tym funkcję zd&alnego wsparcia oraz usługi zarządzania licencjami sprzętu komputerowego i oprogramowania.