W Kofoli zatrudniono robota pracującego w chmurze

Pracownicy firmy Kofola posiadali już pewne doświadczenia z wdrażania BOT’ów (np. dotychczas były one wykorzystywane w dziale finansowym spółki). Jednak ich
wdrożeniu w przeszłości towarzyszyły pewne problemy – dlatego też dołożono szczególnych starań, aby dokładnie
i sprawnie zdefiniować czego należy oczekiwać od rozwiązania.
Studium przypadku - data publikacji 22.04.2020

WYMAGANIA

  • Podniesienie zdolności wytwórczej personelu IT bez konieczności zatrudniania dalszych współpracowników
  • Zidentyfikowanie monotonnych, rutynowych i powtarzających się zadań, które nie wymagają szczególnej wiedzy, ale demotywują pracowników
  • Optymalizacja pracy i wygenerowanie dodatkowego czasu, który można wygospodarować na pracę twórczą, rozwój personalny lub podniesienie kreatywności zespołów
  • Optymalizacja działalności działu IT.

ROZWIĄZANIE

  • Zidentyfikowanie procesów kwalifikujących się do zautomatyzowania
  • Przeprowadzenie audytu systemów informatycznych, które wkomponowane są w proces rozwiązania stosunku pracy z pracownikami
  • Analiza poszczególnych kroków w procesie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem – ich opisanie oraz ujednolicenie, wytworzenie standardowych modeli sytuacyjnych
  • Stworzenie koncepcji rozwiązania typu BOT (RPA) pracującego w środowisku chmury

Outcomes

Software BOT w ciągu roku potrafi zaoszczędzić około jednego miesiąca nakładów pracy w dziale IT Kofoli

Robot wykonuje rutynowe zadania dwukrotnie szybciej niż człowiek.

Błędy w procesie zostały ograniczone do minimum.

Zmniejszenie kosztów finansowych.