Od leasingu pracowniczego do pełnej usługi zarządzanej

Firma Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Sektor IT

Zwiększenie wydajności poprzez inteligentne zarządzanie desktopami

Wymagania

* Stabilny lokalny partner, który będzie uczestniczył w uruchomieniu globalnego centrum IT i zajmie się rekrutacją oraz ogólnym przepływem zasobów ludzkich;

* Stałe obniżanie kosztów i optymalizacja usług po rozpoczęciu współpracy.

Rozwiązania

* Zmiana rodzaju umowy z leasingu pracowniczego na model usługowy (klient nie płaci za liczbę pracowników centrum, lecz za wyświadczone usługi);

* Obniżenie ceny jednostkowej świadczonych usług i poprawa jakości poprzez zwiększoną produktywność, motywację oraz zaangażowanie personelu zewnętrznego.

Mimo że istniejący model był odpowiedni na wczesnym etapie współpracy, wkrótce przestał być optymalną odpowiedzią na potrzeby firmy HP, ponieważ nie stwarzał warunków do ciągłej poprawy produktywności i jakości. Ponadto nie zapewniał skalowalności, podczas gdy wszystkie te elementy miały kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ogólnego sukcesu. Stopniowe zdobywanie przez firmę Soitron coraz głębszej wiedzy o środowisku, narzędziach, procesach i potrzebach firmy HP doprowadziło do podjęcia decyzji o przejściu z modelu outsourcingu kadr do modelu usług zarządzanych.

Miloš Horvát
Enterprise Services Manager at HP