Program inteligentnej transformacji „IT Smart”

Firma HP Enterprise Services
Sektor Technologiczny

Zwiększenie wydajności poprzez inteligentne zarządzanie desktopami

Krótki opis projektu

* Soitron pomógł firmie HP w przeprowadzeniu jednej z największych transformacji IT w Europie. W ciągu 18 miesięcy dokonano migracji 50 kluczowych klientów firmy na nowy system przepływu informacji pomiędzy obiektami biorącymi udział w cyklu pracy (workflow ticketing system).

* Projekt realizowany z obszarów: Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji, Niemiec i Bułgarii.

* Kraje, w których wdrożono nowe rozwiązania: cały obszar EMEA.

* Czas trwania współpracy: 18 miesięcy.

Rezultaty

Projekt zrealizowany został na czas za kwotę o 3 miliony USD niższą od przewidzianej w budżecie.

Szacowane oszczędności dla klienta: 18,3 mln USD.

Zarządzałem tym programem we wszystkich aspektach. Wyniki były znakomite, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę zarówno poziom złożoności pracy, jak i niebywale krótkie terminy. Z dumą możemy powiedzieć, że ten program, który obejmował każdy kraj w strefie EMEA, nie tylko wykazał jak dużym zasięgiem i możliwościami dysponuje firma Soitron, lecz również pozwolił udowodnić, że byliśmy w stanie zrealizować projekt za kwotę niższą niż zakładana w budżecie. Jest to rzecz rzadko spotykana na rynku outsourcingu.

Daniel Olsson
dyrektor zarządzający Soitron UK