Program transformacji itsm nieporównywalny z żadnym innym

Firma Hewlett Packard Enterprise and Royal Dutch Shell

Od leasingu pracowniczego do pełnej usługi zarządzanej

Krótki opis projektu

IT–SMART okazał się udanym programem transformacji IT, wdrożonym przez firmę Soitron w całej Europie. Obejmował on standaryzację starszych pakietów do zarządzania przepływem pracy dla 50 wiodących, europejskich klientów firmy HPE. Każdy z nich potrzebował aktualizacji, ponownej analizy lub zamknięcia, jak również archiwizacji danych transakcyjnych. Soitron zrealizował program w wyznaczonym terminie i zmieścił się w przeznaczonym na ten cel budżecie, a sam program przyniósł firmie HPE potwierdzone oszczędności na poziomie 18,3 miliona USD.

Royal Dutch Shell, jeden z sześciu największych na świecie koncernów z branży petrochemicznej i gazowej, również wymagał migracji do nowej platformy HPE. Ze względu na swój rozmiar, integrację i złożony charakter, transformacja dla koncernu Shell została zaplanowana na okres po ukończeniu programu IT-SMART. Zależność firmy Shell od wysoce złożonych usług IT wymagała zaangażowania dużej liczby partnerów oraz technologii na całym świecie.

 

Zależność ta była wyraźnie zauważalna i powiązana ze wszystkimi aspektami działalności gospodarczej firmy Shell, więc w taki czy inny sposób dotyczyła każdego członka personelu, liczącego 180 000 pracowników. Oznaczało to, że gdyby coś poszło nie tak, mielibyśmy do czynienia z poważnym przestojem powodującym znaczne zakłócenia w pracy i generującym koszty dla całej globalnej działalności firmy Shell.  Jednak migracja stała się konieczna, ponieważ Shell był ostatnim klientem HPE wykorzystującym przestarzałą platformę EDS i okres eksploatacji tej technologii dobiegał końca. W związku z tym, firma HPE była pod presją, aby przeprowadzić migrację systemu Shell do nowej platformy w możliwie najkrótszym terminie.

Klient

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise to firma przodująca w branży technologicznej, która umożliwia klientom perspektywiczny i szybki rozwój. Posiadając najpełniejszą ofertę w branży, począwszy od usług w chmurze poprzez centra danych, a na aplikacjach roboczych kończąc, możemy pomóc naszym klientom z całego świata usprawnić ich systemy IT oraz uczynić je bardziej wydajnymi i bezpieczniejszymi.

Royal Dutch Shell

Firma Shell od ponad 100 lat jest pionierem w dziedzinie technologii i opracowała wiele innowacji zmieniających oblicze przemysłu. Dzięki nim jej klienci oraz partnerzy otrzymywali energię, której potrzebują.

Od 2007 roku firma Shell wydaje na badania i rozwój ponad 1 miliard USD rocznie. W 2014 roku nasze nakłady na badania i rozwój wyniosły 1,2 mld USD. Personel techniczny oraz inżynieryjny firmy Shell liczy ponad 43 000 pracowników.

Spółki należące do koncernu Shell działają na terenie ponad 70 krajów i terytoriów, prowadząc działalność związaną z wydobywaniem ropy naftowej oraz gazu, produkcją i sprzedażą skroplonego gazu ziemnego oraz gazu płynnego, produkcją, sprzedażą i dostawą produktów naftowych czy środków chemicznych, a także zajmując się projektami w dziedzinie energii odnawialnej. Koncern Royal Dutch Shell plc został zarejestrowany w Anglii i Walii, posiada siedzibę główną w Hadze, jest notowany na giełdach w Londynie, Amsterdamie i w Nowym Jorku.