W Soitronie „zatrudniliśmy” robota, który skrócił czas wykonywania procesu z pół godziny do 30 sekund

Jak w każdej firmie, również w spółce Soitron, nowi pracownicy potrzebują różnych uprawnień, które często nie są dostępne tuż po rozpoczęciu pracy w firmie.
Studium przypadku - data publikacji 31.07.2019

Wymagania

  • Przyspieszenie, ułatwienie i udoskonalenieprocesu onboardingu nowych pracowników, generującego dużą ilość pracy administracyjnej.
  • Odciążenie działu HR, IT, Operacji, Obsługi Biura.
  • Podniesienie jakości procesu i wyeliminowanie błędów (np. z powodu niepoprawnego wprowadzania danych itp.).

Rozwiązanie / Podejście

  • Zautomatyzowanie procesu onboardingu nowych pracowników poprzez wdrożenie robotyzacji RPA (Robotic Process Automation).
  • Zaplanowanie procesu wszystkich działań, które należy wykonać w celu onboardowania nowego pracownika.
  • Optymalizacja procesów wewnętrznych (wyeliminowanie słabych ogniw procesowych).
  • Ustalenie założeń i reguł automatyzacji danego procesu, zaprogramowanie systemu, przeprowadzenie testów oprogramowania i implementacja na poziomie firmy (dla ok. 500 osób).

Wynik

Proces onboardingu nowych pracowników, a w szczególności wytworzenia dostępu do narzędzi, konta email oraz dostępu do biura, został skrócony z pół godziny do 23 sekundu.

Proces, który wymagał pracy pięciu pracowników, jest obsługiwany przez jednego robota co spowodowało odciążenie personelu firmy z zadań administracyjnych.

Usprawniliśmy nasze wewnętrzne procesy, zoptymalizowaliśmy bazy danych i wyeliminowaliśmy błędy.