OUTSOURCING PROCESÓW I KADR

Zmaksymalizuj potencjał kadry, mierząc postępy. Znajdź dostawcę dopasowanego kulturowo i bądź gotów, aby osiągnąć cele, które stoją przed Twoją firmą.
WHITE PAPER: Staff Augmentation in 2017

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OUTSOURCING PROCESÓW I KADR?

Outsourcing procesów i kadr nie oznacza już offshoringu zlecanego
w dalekich krajach, a jedynym kryterium wyboru nie jest już najniższa cena.

 

Jesteśmy w stanie zrozumieć i zweryfikować umiejętności lepiej niż konkurencja - ze względu na nasze bezpośrednie doświadczenie we wdrażaniu projektów IT, własne centra oraz akredytacje do testowania (Pearson)

Możliwość wspierania dużych planów rozwojowych – mamy doświadczenie z budowaniem centrów usług wspólnych (SSC) od podstaw dla znanych globalnych firm

Jesteśmy obecni na 7 rynkach a projekty staramy się postrzegać indywidualnie biorąc pod uwagę nasz szeroki zasięg geograficzny

Szeroka sieć partnerów

Firma Soitron dysponuje centrami usług świadczonych na zasadzie nearshoringu na terenie Wielkiej Brytanii, Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Rumunii i Turcji.

Wybierając usługi świadczone przez nasze oddziały, otrzymujesz wysoką przedsiębiorczość kadr, wielojęzyczność i podobieństwo kulturowe, oraz lepszy dostęp do pracowników ze względu na stosunkowo bliskie odległości pomiędzy krajami z Europy zachodniej. To umożliwia naszym klientom współpracę z olbrzymią liczbą utalentowanych, wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, a także dostęp do najwyższej jakości usług, dających możliwość optymalizacji budżetu przeznaczonego na IT oraz obniżenia kosztów projektów.

 

Przeczytaj więcej o centrach świadczenia usług firmy Soitron:

Dzięki NEARSHORINGOWI, zwłaszcza zlecanemu w Europie Środkowo-Wschodniej, możesz korzystać z usług świadczonych przez grono utalentowanych pracowników, posiadających trzy bardzo ważne cechy: EDUKACJĘ na wysokim poziomie, a zatem idące PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE, głęboko zakorzenioną w kulturze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, która wnosi innowacyjność do organizacji i poprawia jej sprawność działania.

Dzięki dobrze opracowanej strategii outsourcingu procesów i kadry technicznej możesz:

Utrzymywać na niskim poziomie KOSZTY zarządzania kadrą oraz KOSZTY IT.

Umożliwić zarządowi PLANOWANIE I WDRAŻANIE INNOWACJI we wszystkich działach firmy.

ZMNIEJSZYĆ CIĄGŁE OBCIĄŻENIE cennych zasobów IT.

Wprowadzić NOWE KOMPETENCJE do działalności firmy.

KORZYŚCI

Niższe koszty operacyjne oraz koszty związane z rekrutacją

Liczebność kadr można zwiększać lub zmniejszać w zależności od potrzeb i popytu wewnętrznego

Zadania mogą być wykonywane szybciej i lepiej

Dzięki kadrom pracującym dla firmy na zasadzie outsourcingu więcej czasu pozostaje na ulepszanie procesów kluczowych dla działalności przedsiębiorstwa

Profesjonaliści wspierani przez kadry zewnętrzne posiadają fachową wiedzę niezbędną do świadczenia usług na najwyższym poziomie

Jako partner świadczący usługi outsourcingu kadr bierzemy na siebie część ryzyka i przedstawiamy klientowi dogłebną analizę, aby móc skuteczniej przewidywać zagrożenia

ODPOWIEDNI DOSTAWCA

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

Odwiedź nasze blogi, prześledź studia przypadków i wiele więcej; odwiedź naszą stronę z bogatymi zasobami i przeczytaj najnowsze wiadomości lub skontaktuj się z nami.